• Thầy Nguyễn Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tin học
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0909694446
  • Email:
   ntnamct2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn Phòng
  • Điện thoại:
   0918996276
  • Email:
   tuyetmaict2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thầy Nguyễn Văn Nghiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Thể Dục - GDQP
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0918070712
  • Email:
   nghiemct2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cô Nguyễn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Địa Lý
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0975109278
  • Email:
   kimanh1515@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thầy Lê Hoàng Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0918490081
  • Email:
   thao-le71@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cô Nguyễn Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sinh - CN
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0964669692
  • Email:
   nhungny34@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thầy Phan Đặng Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0984997966
  • Email:
   phantrung1980.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thầy Nguyễn Thanh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0918311399
  • Email:
   nguyenthanhhoang399@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Trung Cấp
  • Điện thoại:
   0915996363
  • Email:
   diemphuocct2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Thầy Ngô Văn Khang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Lý - CN
  • Học hàm, học vị:
   Chính trị: Sơ Cấp
  • Điện thoại:
   0987188067
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 17
Tháng 08 : 348
Năm 2018 : 2.435