Kế hoạch tổ chức Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam